Projecte Guardabosc,

una ramaderia al servei de la biodiversitat, l'economia i el paisatge.